Onze regels

Deze website is bedoeld om mensen ertoe te stimuleren hun grootste, belangrijkste en meest betekenisvolle wensen te verwoorden, te delen en – ja, we zijn idealistisch – uit te voeren. Daarbij past een positieve vibe, en daarbij passen géén wensen die op enige wijze aanstootgevend voor andere bezoekers van deze website kunnen zijn.

Concreet betekent dat voor de wensen die je op de Wall kunt opschrijven:

  • geen kwetsend of grof taalgebruik;
  • geen discriminerende, racistische of seksistische bijdragen;
  • geen pornografische teksten;
  • geen commerciële boodschappen;
  • geen scheldpartijen;
  • geen persoonlijke aanvallen;
  • geen beledigingen en/of bedreigingen richting personen;
  • geen verheerlijking van geweld;

Als je je niet aan deze regels houdt, wordt je gehele Wall verwijderd en blokkeren we je account.