Before I Die Wall

door Auri

  • Before I die, I want to...  be in love
  • Before I die, I want to...  go to every concert I can
  • Before I die, I want to...  sing in front of a lot of people
  • Before I die, I want to...  do something memorable